Kontakt

Metallogia Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 16 A / 16
35-310 Rzeszów
Telefon:  +48 602 176 321
Tel./Fax: +48 17 85 424 49
E-Mail: biuro@metallogia.pl
Internet: www.metallogia.pl
NIP: 813-35-34-526
REGON: 180300834
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

KRS: 0000299068